ReadyPlanet.com
dot dot
ขอต้อนรับทุกท่านสู่

 


   

หมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่น         mjr8959

 

               จุดกำเนิดหมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่น


                   
ก่อนหน้าปี พ.ศ. 2538  หมูยอเมืองขอนแก่น   ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่กล้านำเสนอ ความสดใหม่ของสินค้าให้เป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมูยอห่อใบตอง  ให้ลูกค้าทั่วไปได้รับทราบถึงกระบวนการผลิตทั้งหมด  ซึ่งขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภค คือ การทำให้สุกนั้น 
หมูยอ มิ่งเจริญ  ขอนแก่นเป็นหมูยอเจ้าแรกและเป็นเจ้าเดียวในเมืองขอนแก่นขณะนั้นที่ได้เลือกใช้วิธีการนึ่งหมูยอให้สุกด้วยลังถึง ขายร้อนๆหน้าร้าน เพื่อเป็นการแสดงออกและเป็นการรับประกันให้ลูกค้าได้ทราบอย่างชัดเจนว่า  ภายใต้เครื่องหมาย หมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่น  หมูยอทุกอันที่ลูกค้าทุกท่านให้การอุปการคุณซื้อไปบริโภคนั้น    จะเป็นสินค้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและความสดใหม่อยู่เสมอ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าสุดยอดของฝากจากเมืองขอนแก่น  อันเกิดจากจิตสำนึกที่ดีในการประกอบวิชาชีพอย่างซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคทุกท่านเสมอมา
              ต่อมา ในปี พ.ศ. 2546  ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดของการประกอบวิชาชีพผลิตอาหารสำเร็จรูปซึ่งก็คือหมูยอนั้น 
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 193 พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต  เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต  และการเก็บรักษาอาหาร(GMP) เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2545 ได้กำหนดให้สถานที่ผลิตอาหารต้องพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2546  โดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ โดยผู้ประกอบการรายเดิม(ซึ่งหมายถึงหมูยอมิ่งเจริญด้วยนั้น) ต้องผ่านเกณฑ์ดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด  ซึ่งหมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่นก็ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในส่วนนี้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้หมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่น ยังได้รับคำแนะนำและการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นในเวลาต่อมาอย่างเข้มข้นและเต็มไปด้วยความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมา   หลังจากที่ต้องปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และยกระดับกระบวนการผลิตใหม่ทั้งหมดอย่างครบถ้วนโดยสิ้นเชิง  จนสามารถผ่านเกณฑ์ดังกล่าวได้ในที่สุดภายในเวลาเพียง 3 สัปดาห์และได้รับเลขทะเบียน อย. คือ 40-2-02046-2-002  โดยนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของทีมงานร้านหมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่นทุกคนว่า  ต่อไปนี้แล้วซินะ  ที่นอกจากลูกค้าจะได้บริโภคสินค้าที่อร่อย  สดใหม่ อยู่เสมอแล้วยังไม่พอ ยังมีเครื่องหมาย อย.คอยการันตีหรือรับประกันเรื่องความปลอดภัยในการบริโภคให้แก่ลูกค้าผู้มีพระคุณได้สบายใจและให้ความไว้วางใจในการบริโภคสินค้าของเราเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในโอกาสต่อๆไป และแล้วในปีรุ่งขึ้น คือปี พ.ศ.2547 เพื่อเป็นการยืนยันให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า หมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่น มีจุดกำเนิดเกิดขึ้นจากเมืองขอนแก่นอย่างแท้จริง  เราจึงได้รับการคัดสรรและถูกเลือกเข้าสู่กระบวนการเห็นชอบเป็นผู้ผลิตสินค้า
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอเมืองขอนแก่น ได้ในที่สุดนั่นเอง
            หลังจากนั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งปัจจุบัน หมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่น ยังคงเลือกที่จะรักษาจุดยืนเดิมก็คือ ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสซึ่งเราได้มีโอกาสรับใช้ชาวขอนแก่นและแขกบ้านแขกเมืองเสมอมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ในระยะเวลาดังกล่าวนั้น หมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่นได้รับการตอบรับจากทั้งผู้บริโภคและรายการทางโทรทัศน์ช่องต่างๆที่ให้เกียรติมาถ่ายทำและประชาสัมพันธ์ อาชีพการทำหมูยอในเมืองขอนแก่นให้เป็นที่แพร่หลายโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง    หมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่น ตระหนักรู้อยู่แก่ใจเสมอว่า เนื่องจากสินค้าของเราได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดของฝากจากเมืองขอนแก่น และเป็นตัวแทนของความเป็นขอนแก่นส่วนหนึ่ง   ดังนั้นเราจะต้องมีความกตัญญูต่อเมืองขอนแก่น  ด้วยการพยายามรักษาและพัฒนาระดับมาตรฐานของสินค้า คือ หมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่น ให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภคทุกท่านยิ่งๆขึ้นไปตราบนานเท่านาน

 

นี่คือ อีกความภาคภูมิใจหนึ่งของเราชาวร้าน หมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่น ที่ขอนำเสนอภาพรายการ สบายดีทั่วไทย

อันแสดงถึง จิตสำนึกของความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง ในวิชาชีพผู้ผลิตหมูยอซึ่งเป็นของฝากประจำเมืองขอนแก่นเพียงหนึ่งเดียว

อันเป็นยิ่งกว่าปณิธาน ที่เราให้ไว้กับตัวเองและต่อสาธารณชนทุกท่าน

ในวาระฉลองกิจการครบรอบ 20 ปี

ภายใต้คำขวัญที่ว่า หมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่น "อร่อยที่สุดในขอนแก่น อย่างแท้จริง"

 

WE ARE THE ABSOLUTE PERFECT TASTE ! 

 

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดมาแล้วจ้า!

    ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านได้ลิ้มลองและสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในเมนู แหนม 3 ชั้น
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่มีการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
ณ กิจการร้านหมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่น แห่งเดียวเท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป!

 

 

โครงการโรงทาน แทนคุณแผ่นดิน


โครงการโรงทาน แทนคุณแผ่นดิน คือ โครงการที่เกิดจากจิตสำนึกและความตระหนักรู้ต่อภาระ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อสถาบัน ชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์
ด้วยการคืนกำไรสู่สังคมจากการเปิดโรงทานในวาระต่างๆที่ทางกิจการร้านหมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่น
ได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนทั่วไปตามสถานที่และโอกาสต่างๆอย่างต่อเนื่อง


ทำเนียบผู้มีอุปการะคุณผู้ทรงเกียรติ
กิจการร้าน หมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่น ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง!กิจการ ร้าน หมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่น ขอกราบขอบพระคุณ
ดอกเตอร์ สุทธศรี วงษ์สมาน
อดีต ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

ที่ให้เกียรติและความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์หมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่น
ด้วยการเดินทางมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ หมูยอ ณ ที่ทำการร้านฯ 
เมื่อวัน พุธ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559
นับเป็นเกียรติและเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่ง ต่อกิจการ ร้าน หมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่นและบรรดาเหล่าพนักงาน
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ ขอรับกระผม

โดย นาย สมพงษ์ บำรุงพันธ์

ผู้จัดการ/เจ้าของกิจการ

ร้าน หมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่น
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๑ (รหัส ๓๗)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Admin : ผู้จัดทำเวบไซด์ www.mingjaroen.com
โทร.095-1988959 (มือถือ)


กิจการ ร้าน หมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่น
กับการมีโอกาสได้รับการพิสูจน์ความเป็นผู้ประกอบการภายในท้องถิ่นของจังหวัดขอนแก่น อย่างแท้จริง
เรายินดีให้ความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นทุกองค์กรเพื่อสรรค์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีเลิศแก่คนไทยทุกคน!
ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานในท้องถิ่น
อาทิเช่น เทศบาลนครขอนแก่น และ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น


ใบประกาศเกียรติคุณ
ร้าน หมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่น


  
 

 

ผลิตภัณฑ์หมูยอ มิ่งเจริญ
More...

More...

More...

รอการปรับปรุง
More...

More...

More...

More...

More...

More...

dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletรู้จักจังหวัดขอนแก่น
bulletคิดถึง KKW
bulletคิดถึง KKU
dot
Newsletter

dot
หน้า facebook ของ หมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่น


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ร้าน หมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่น ที่อยู่ เลขที่ 29/4 ถ.ชีท่าขอน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอรโทร.043-320815,043-321475 มือถือ 095-1988959 อีเมล: pad_1975_@hotmail.com facebook : หมูยอ มิ่งเจริญ ขอนแก่น LINE : mjr8959 เวบไซด์ : www.mingjaroen.com